למה בעצם כדאי?

איחוד הלוואות מביא את הלווה לעמידה בהחזרים ולסדר בהוצאות. בנוסף, ניתן להוזיל את ההחזרים החודשיים על ידי החלפת הלוואות יקרות בהלוואה בנקאית אחת, בריבית הגיונית ובפריסה מותאמת.

כמה ניתן לחסוך?

בהליך של איחוד הלוואות ניתן להגיע לחיסכון ניכר שאף יכול לחצות כ-50% מגובה ההחזר החודשי, זה נוכח העובדה כי חלק מההלוואות שנלקחו מתבססות על ריביות גבוהות או על פריסה שניתנה בגינן.